WebDelft

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van WebDelft. WebDelft respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft met vertrouwen en zorg wordt behandeld.

Informatie die we verzamelen:

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van WebDelft, Molenweide 54, Delft, Zuid-Holland, 2614 LK, Nederland (hierna genoemd “wij”), e-mail: [email protected], telefoon: +31 6 29048743 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://webdelft.nl/) (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u de Dienst niet gebruiken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en zullen de herziene Privacyverklaring op de Dienst plaatsen. De herziene verklaring wordt van kracht 180 dagen nadat de herziene verklaring op de Dienst is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing / Promotie
  2. Beheer van klantbestelling

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan alleen voor het doel waarvoor toestemming is verleend, tenzij dit door de wet anders wordt vereist.


Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Analytics

We vereisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief deze Privacyverklaring, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.


Bewaring van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren van 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden waarvoor deze is verzameld zoals gedetailleerd in deze Privacyverklaring, te vervullen. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals vereist voor administratie / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie die u niet (direct of indirect) identificeert, kan onbeperkt worden opgeslagen.


Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie aan een andere entiteit over te dragen, toestemming die u aan ons heeft verstrekt om uw gegevens te verwerken, in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de benodigde persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming voor verwerking voor de benodigde doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot de diensten waarvoor uw informatie is verzameld.


Cookies Etc.:

Voor meer informatie over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze technologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.


Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van informatie die u aan ons verzendt niet garanderen, en doet u dit op eigen risico.


Links naar derden & Gebruik van uw informatie:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die websites of diensten exploiteren die via een link op de Dienst toegankelijk zijn. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van sites of diensten van derden.


Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming op WebDelft, Molenweide 54, Delft, e-mail: [email protected]. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.